Verkefni

Hringbrautarverkefnið - Sjúkrahótel

 • Verkkaupi: Stofnanir
 • Staða: Framkvæmd lokið
 • Verkefnisnúmer: 633 2001
 • Verkefnastjóri: Ármann Óskar Sigurðsson
 • Tímaáætlun: Verklok í janúar 2019
 • Sjúkrahótel
 • Sjúrkahótel
 • Sjúrkahótel
 • Kristján Þór Júlíusson teku fyrstu skóflustunguna

Um verkefnið

Sjúkrahótelið er fyrsta nýbyggingin í heildaruppbyggingunni sem framundan er á Landspítala Hringbraut. Í sjúkrahótelinu eru 75 herbergi. 

Húsið er á norðvesturhluta lóðar spítalans milli kvennadeildahúss, K-byggingar og Barónsstígs. Sjúkrahótelið er á fjórum hæðum auk kjallara. Byggingin er 4.258 fermetrar að stærð (brúttó) eða 14.780 rúmmetrar (brúttó) með kjallara og tengigöngum sem tilheyra hótelinu. 

Innangengt er milli sjúkrahótelsins og barnaspítalans / kvennadeilda. 

Aðalhönnuðir hússins eru KOAN-hópurinn en forhönnun, skipulagsgerð, hönnun gatna og lóðar er unnin af Spital-hópnum. Húsið er prýtt með steinklæðningum, listaverki eftir Finnboga Pétursson myndlistarmann, samkvæmt samkomulagi við Listskreytingarsjóð.

Sjá nánar um verkefnið á vefsíðu Nýs landspítala og hjá verkefnastjóra FSR. 

Frumathugun

Upplýsingar um frumathugun og forhönnun er meðal annars að finna í skilagrein FSR hér

Áætlunargerð

Sjúkrahótelið er fyrsta nýbyggingin í heildaruppbyggingunni sem framundan er á Landspítala Hringbraut. Í sjúkrahótelinu eru 75 herbergi. 

Húsið er á norðvesturhluta lóðar spítalans milli kvennadeildahúss, K-byggingar og Barónsstígs. Sjúkrahótelið er á fjótum hæðum auk kjallara. Byggingin er 4.258 fermetrar að stærð (brúttó) eða 14.780 rúmmetrar (brúttó) með kjallara og tengigöngum sem tilheyra hótelinu. 

Innangengt er milli sjúkrahótelsins og barnaspítalans / kvennadeilda. 

Aðalhönnuðir hússins eru KOAN-hópurinn en forhönnun, skipulagsgerð, hönnun gatna og lóðar er unnin af Spital-hópnum. Húsið er prýtt með steinklæðningum, listaverki eftir Finnboga Pétursson myndlistarmann, samkvæmt samkomulagi við Listskreytingarsjóð.

Sjá nánar um verkefnið á vefsíðu Nýs landspítala og hjá verkefnastjóra FSR. 

Verkleg framkvæmd

Boðin var út verkleg framkvæmd fyrir Sjúkrahótel, götur, veitur og lóð. Framkvæmdinni var skipt í tvo verkhluta:

 • Götur, veitur og lóð (GVL)
 • Sjúkrahótel (SJH)

Í fyrri verkhluta eru: 

 • Aðstöðusköpun
 • Upprif á núverandi yfirborði gatna, göngustíga, bílastæða og grænna svæða, ásamt jarðvinnu fyrir sjúkrahótelið
 • Öll vinna við lagnir á svæðinu
 • Uppsteypa tengiganga og stoðveggja
 • Nýbygging gatna, bílastæða og gönguleiða, ásamt öllum lóðarfrágangi

Í seinni hluta eru: 

 • Jarðvinna að hluta
 • Uppsteypa
 • Einangrun, steinklæðning og þakfrágangur
 • Gluggar og frágangur glugga
 • Neysluvatnslagnir, vatnsúðakerfi, fráveita og loftræsisamstæða
 • Raflagnir og smáspennulagnir
 • Innrétting starfsmannaaðstöðu og hótelherbergja
 • Innrétting matsalar, setustofa og skrifstofa
 • Vörulyftur og fólkslyftur

Verkinu átti að vera að fullu lokið 1. júní 2017 en framkvæmdir voru á eftir áætlun og lauk í janúar 2019. Áfangaskil voru 1. júní 2016 og 15. mars 2017. Verkefnið er unnið samkvæmt aðferðafræði upplýsingalíkana mannvirkja (BIM) og aðferðafræði vistvænnar hönnunar. Stefnt er að því að byggingin verði vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt alþjóðlega umhverfisvottunarkerfinu BREEAM

Verkleg framkvæmd

Verkleg framkvæmd sjúkrahótels og gatna, veitna og lóðar var boðin út haustið 2015 á Íslandi og EES-svæðinu. Samið var við lægstbjóðanda, LNS Sögu og LNS AS, og hófust framkvæmdir haustið 2015. Eftirlit verklegrar framkvæmdar var einnig auglýst haustið 2015. Samið var við lægstbjóðanda, Verkís hf. Á árinu 2017 var lokið við uppsteypu sjúkrahótels og unnið við frágang hússins að innanverðu og tengingar við önnur hús LSH. Jafnframt var unnið að lóðarlögun. Verkinu lauk í janúar 2019. Sjúkrahótelið verður tekið í notkun 1. apríl 2019.