Verkefni

Ofanflóðavarnir Ísafirði - Kubbi

 • Verkkaupi: Stofnanir
 • Staða: Framkvæmd lokið
 • Verkefnisnúmer: 633 1718
 • Verkefnastjóri: Hafsteinn Steinarsson
 • Tímaáætlun: Verklok voru haustið 2018
 • Borað fyrir festingum snjóflóðagrinda í hlíðum fjallsins Kubba. Ljósmynd: Hafsteinn Steinarsson, verkefnastjóri FSR.
 • Kubbi

Um verkefnið

Verkið fólst í að setja upp stoðvirki úr stáli (e. snow bridges), einnig kallaðar stálgrindur eða grindur, til snjóflóðavarna á upptakasvæðum snjóflóða í Bröttuhlíð í Kubba ofan Holtahverfis á Ísafirði. 

Framleiðsla (hönnun og smíði) stoðvirkja var boðin út sérstaklega. Verksali hönnunar og framleiðsluefnis var Mair Wilfried GmbH. Verkkaupi lagði til efni til verksins, til uppbyggingar á stálgrindum samkvæmt samningi við efnissala. 
Komið var fyrir um 1.900 metrum af stálgrindum en hæð þeirra, mælt þvert á halla fjallshlíðar (Dk), er 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m. Lagður var vegur upp að fyrirhuguðu framkvæmdasvæði vorið 2016. Uppsetning stoðvirkjanna var boðin út og samið var við lægstbjóðanda í uppsetningu stoðvirkja, ÍAV hf. Unnið var að aðstöðusköpun á árinu 2016 og að borun og grautun sumarið 2017. Lokaúttekt með uppsetningarverktaka, ÍAV hf., og verkefnastjóra FSR fór fram 8. nóvember 2018.

 • Verkkaupi: Ísafjarðarbær
 • Umsjón og eftirlit verkkaupa: Framkvæmdasýsla ríkisins, Hafsteinn Steinarsson verkefnastjóri. Daglegt eftirlit, Sveinn D K Lyngmo hjá Tækniþjónustu Vestfjarða
 • Frumhönnun: Swiss Federal Institude for Forest, Snow and Landscape Research Wsl., Stefan Margreth
 • Verkhönnun: Verkís hf. verkfræðistofa
 • Verktaki: ÍAV hf., Oliver Claxton verkefnastjóri, Ágúst Ólafsson yfirverkstjóri
 • Efnissali: Mair Wilfried GmbH, St. Lorenzen, Ítalíu, og Ferro Zink hf., Akureyri