Verkefni

Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi

  • Verkkaupi: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Staða: Í verklegri framkvæmd
  • Verkefnisnúmer: 614 2133
  • Verkefnastjóri: Kristján Rafn Harðarson

Um verkefnið

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið í samvinnu við Umhverfisstofnun hyggjast láta byggja þjónustumiðstöð í Þjóðgarði Snæfellsjökuls á Hellissandi út frá samkeppnistillögu Arkís arkitekta ehf. Aðilar hönnunarteymis eru Arkís arkitektar ehf., EFLA hf., Liska ehf. og Verkís hf.

Byggingin mun hýsa þjónustumiðstöð þjóðgarðsins með sýningar- og kennsluaðstöðu, auk rýma fyrir starfsmenn þjóðgarðsins, svo sem skrifstofur, geymslur og aðstöðu fyrir þjóðgarðsverði, alls um 710 m2.

Byggingin samanstendur af tveimur megin byggingum sem tengjast saman með miðrými. Önnur byggingin hýsir umsýslu fyrir daglegan rekstur þjóðgarðsins en hin starfsemi sem snýr að kennslu, fræðslu og upplýsingastarfi á hans vegum. Verkefnið felst í að ljúka áætlunargerð og öðru því sem til þarf til að bjóða framkvæmdina út í almennu útboði þegar heimild til útboðs liggur fyrir. Vinnslu frumathugunarskýrslu ásamt þarfagreiningu og húsrýmisáætlun er lokið og er verkefnið í fjármögnunar- og áætlunargerðarfasa. Gert er ráð fyrir að bygging gestastofunnar geti hafist 2019.

Byggingin verður hönnuð og byggð í samræmi við alþjóðlega umhverfisvottunarkerfið BREEAM