Verkefni

Urðarbotnar Neskaupstað - Varnargarður

  • Verkkaupi: Stofnanir
  • Staða: Í áætlunargerð
  • Verkefnisnúmer: 633 1736
  • Verkefnastjóri: Sigurður Hlöðversson

Um verkefnið

Samkvæmt frumathugun Verkís hf. er lagt til að byggður verði 375 metra langur og 12 til 17 metra hár þvergarður norðan við Blómsturvelli. Jafnframt er lagt til að byggðar verði fimmtán 8 metra háar keilur í tveimur röðum fyrir ofan þvergarðinn. Markmið með byggingu varnarvirkjanna er að stöðva hugsanleg snjóflóð fyrir ofan byggðina en einnig að verja byggðina fyrir aurflóðum og hugsanlegu berghlaupi úr Urðarbotnum. Mat á umhverfisáhrifum hefur farið fram og fyrir liggur frummatsskýrsla, dagsett í mars 2016, og álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum, dagsett í nóvember 2016. 

Í janúar 2017 voru boraðar fjórar grunnvatnsholur. Holurnar eru útbúnar síritandi þrýstiskynjurum sem skrá samfellt grunnvatnsstöðu. Fylgst verður með grunnvatnsstöðu fyrir og eftir framkvæmdir. Verkhönnun og gerð útboðsgagna var boðin út í janúar 2017. Gerður var ráðgjafasamningur við VSÓ ráðgjöf í apríl 2017. Áformað er að bjóða verkframkvæmdina út í byrjun árs 2019.  

Verkkaupi er Fjarðabyggð í samvinnu við ofanflóðasjóð. Nánari upplýsingar veitir verkefnastjóri FSR.