Verkefni

Alþingi - nýbygging skrifstofa á Alþingisreit

 • Verkkaupi: Alþingi
 • Staða: Í áætlunargerð
 • Verkefnisnúmer: 600 1021
 • Verkefnastjóri: Pétur Bolli Jóhannesson
 • Tímaáætlun: Áætluð verklok 2021
 • Ný skrifstofubygging fyrir Alþingi.

Um verkefnið

Þarfagreining og frumathugun um húsnæðisþörf Alþingis var unnin af Framkvæmdasýslunni 2015. Niðurstaðan var sú að Alþingi þarfnaðist um 4.500 m² skrifstofubyggingar og um 1.200 m² bílakjallara í samræmi við skipulag svæðisins. 

Frumathugun

Alþingi fól Framkvæmdasýslu ríkisins að gera frumathugun sem er fyrsti áfangi í ferli opinberra framkvæmda. Frumathugun var gefin út í janúar 2016 að undangenginni þarfagreiningu sem unnin var í samvinnu við verkkaupa og Sigurð Einarsson arkitekt hjá Batteríinu Arkitektar ehf. Niðurstöður frumathugunar eru eftirfarandi:

 • Mælt er með því að ráðist verði í byggingu skrifstofuhúsnæðis á Alþingisreitnum í samræmi við samþykkt skipulag þar um. Samkvæmt þarfagreiningu og húsrýmisáætlun er þörf fyrir um 5.000 m² nýbyggingu ásamt um 750 m² bílakjallara. Stærðarþörf er því alls um 5.750 m².
 • Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi er heimilt að byggja allt að 7.400 m² á reitnum. Heimild er því til að byggja um 2.400 m² til viðbótar ef þörf reynist.
 • Lagt er til að haldin verði opin hönnunarsamkeppni, í samstarfi við Arkitektafélag Íslands, um útfærslu byggingarinnar og skipulag lóðar.
 • Heildarkostnaður er áætlaður 2.588 m.kr. Ekki hefur verið tekið tillit til verðbóta í þessari áætlun. Kostnaður vegna skrifstofu- og tækjabúnaðar er ekki innifalinn í áætlun.
 • Áætlað er að kostnaður við heildarverk verði 75 m.kr. á árinu 2016, um 700 m.kr. á árinu 2017, um 900 m.kr. á árinu 2018 og um 914 m.kr. á árinu 2019.
 • Heildartímaáætlun gerir ráð fyrir að verkefnið taki alls fjögur ár, það er áætlunargerð (hönnun) og verkleg framkvæmd. 

Við gerð frumathugunar var farið yfir fyrirliggjandi gögn frá Alþingi og Batteríinu og deiliskipulag rýnt. Þarfagreining ásamt húsrýmisáætlun var unnin sérstaklega til að skoða starfsemi og meta rýmisþörf Alþingis.

Áætlunargerð

Heimild var veitt til áætlunargerðar. Hún hófst með því að auglýst var hönnunarsamkeppni um verkefnið í júní 2016. Góð þátttaka var í samkeppninni og bárust 22 tillögur frá innlendum og erlendum aðilum. Niðurstaða fékkst í desember 2016 og hlutu arkitektarnir í Studio Granda 1. verðlaun. Unnið er að áætlunargerð fyrir skrifstofubygginguna með fyrrnefndum arkitektum ásamt verkfræðistofunni EFLU. Áætlað er að hönnun ljúki snemma árs 2019 og að byggingin verði tilbúin 2021.

Byggingin mun fara í vottunarferli fyrir umhverfisvæna hönnun, BREEAM, og sér ráðgjafi um að BREEAM vottun fáist með viðeigandi árangri. Ráðgjafar munu einnig hanna bygginguna eftir aðferðafræði BIM.