Leiðbeiningar

Hér er að finna leiðbeiningar og sniðmát gefin út af Framkvæmdasýslu ríkisins (FSR)

 Leiðbeiningar til hönnuða Útgefið
Nútímalegt vinnuumhverfi Áherslur og viðmið í húsnæðismálum stofnana
Stefnuskjal fjármálaráðuneytis um vinnuumhverfi
Desember 2020 
Viðmið um vinnuumhverfi
Leiðbeniingar um þróun húsnæðis og starfsaðstöðu ríkisaðila
Desember 2020 
Skipulag stærri heilsugæslustöðva - Viðmið um húsnæði og starfsemi Nóvember 2020 
Viðmið um skipulag hjúkrunarheimila Nóvember 2020 
Áætlunargerð, framsetning hönnunargagna
Leiðbeiningar um framsetningu hönnunargagna 
Febrúar 2016
Verklýsing, sniðmát
Fylgiskjal með leiðbeiningu um framsetningu hönnunargagna
 Febrúar 2015
Tilboðsskrá, sniðmát
Fylgiskjal með leiðbeiningu um framsetningu hönnunargagna
 Febrúar 2015
Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni
Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppnir fyrir íslenska ríkið, unnar í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og Félag sjálfstætt starfandi arkitekta 
 Nóvember 2011
  Leiðbeiningar Purenet um verkefnamiðað vinnuumhverfi September 2020 

 

 Leiðbeiningar til bjóðenda um útboðsgögn Útgefið
Leiðbeiningar til bjóðenda um útboðsgögn
Leiðbeiningar sem sýna hvernig útboðsgögnum er raðað í möppur á geisladiski og um hvernig geisladiskurinn er notaður
Febrúar 2016