23. janúar

Verkefni fyrir 9,3 milljarða boðin út 2020

Framkvæmdasýsla ríkisins, Ríkiseignir, Landspítalinn háskólasjúkrahús áætla að framkvæmdaverkefni fyrir 9,3 milljarða verði boðin út á þessu ári, þar af er áætlað að Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) bjóði út verkefni fyrir 7,5 milljarða. Þetta kom fram í kynningu Guðrúnar Ingvarsdóttur forstjóra FSR á Útboðsþingi Samtaka iðnaðarins í dag.

Um er að ræða verkefni af ýmsu tagi, allt frá minni viðhaldsverkefnum upp í stórar nýbyggingar. Verkefnin dreifast einnig ójafnt eftir stofnunum, en stærstu fyrirhuguðu framkvæmdirnar eru á vegum Alþingis, heilbrigðisráðuneytis og umhverfisráðuneytis.

Skrifstofuhúsnæði Alþingis er nú á lokastigi hönnunar og verður framkvæmd hússins boðin út í sumar. Jarðvinna hefur verið boðin út og hefst í febrúar. Þá eru fyrirhuguð útboð á tveimur hjúkrunarheimilum á Höfn annarsvegar og í Stykkishólmi hinsvegar. Tvær stórar framkvæmdir í uppbyggingu innviða ferðaþjónustu verða boðnar út á árinu, bygging þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellisandi og Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs.

Þá eru ótalin fjölmörg viðhalds- og breytingaverkefni á húsnæði í eigu og leigu opinberra aðila.

Í máli Guðrúnar á Útboðsþingi kom einnig fram að í skilamötum sem gerð voru á árabilinu 2017-2019 hafi áætlanir í verkefnum FSR staðist vel. Vegið meðaltal frávika frá áætlun var -2,85%, þ.e. verkefni voru að jafnaði tæpum 3% ódýrari í framkvæmd, en áætlun gerði ráð fyrir.

Guðrún tæpti einnig á nýjum áherslum FSR í stærri framkvæmdum stofnunarinnar. Innan FSR hefur verið þróuð svokölluð VÖR hugmyndafræði, þar sem lagt er áhersla á markmið og mælanlegan árangur í vistkerfis- öryggis- og réttindamálum. Hugmyndafræðin og verkferlar tengdir henni eru nú notuð í byggingu Húss íslenskunnar á Melunum.

Hér að neðan má sjá töflu sem sýnir fyrirhuguð útboð opinberra aðila á árinu.

Verkkaupi Útboð
Dómsmálaráðuneyti 150
Fjármála- og efnahagsráðuneyti 875
Heilbrigðisráðuneyti 2.812
Mennta- og menningarmálaráðuneyti 307
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 1.180
Utanríkisráðuneyti 625
Alþingi 3371
Samtals útboð: 9.320
Þar af FSR: 7.521