9. nóvember

Úrgangsstjórnun í vottuðum verkefnum

 • Urgangsstjornun
 • Flokkun-i-vinnubudum
  Sýnishorn af flokkun í vinnubúðum.
 • Malmar
  Sýnishorn af flokkun á verkstað.
 • 58568a5b4f6ae202fedf2713

Úrgangsstjórnun á verkstað er einn af þeim þáttum sem metnir eru í vistvottunarkerfinu BREEAM sem Framkvæmdasýslan styðst við í öllum stærri verkefnum á vegum stofnunarinnar.

Byggingarúrgangur er að magni til stærsti einstaki flokkur úrgangs sem fellur til á byggðu bóli og er á meðal brýnustu umhverfismálum samtímans. Umræðan um þennan flokk úrgangs hefur aukist samhliða auknum umsvifum í byggingariðnaði hérlendis undanfarin misseri. Meðvitund um mikilvægi þess að lágmarka byggingarúrgang og koma honum í réttan farveg er sífellt að aukast.

Úrgangsstjórnun á verkstað er einn af þeim þáttum sem metnir eru í vistvottunarkerfinu BREEAM sem Framkvæmdasýslan styðst við í öllum stærri verkefnum á vegum stofnunarinnar. Í því felst að aðalverktaki skuldbindur sig og undirverktaka til þess að vinna samkvæmt kröfum sem settar eru fram í BREEAM kerfinu. Verktaki skal meðal annars móta umhverfis- og öryggisstefnu og útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á verkstað.

Úrgangsstjórnun á verkstað felur meðal annars í sér að verktaki skilgreini markmið í úrgangsmálum og vinni að því að lágmarka úrgangsmyndun og flokki nær allan byggingarúrgang á verkstað. Í nýjustu verkefnum FSR er gerð krafa um að endurnýtingarhlutfall hættulauss byggingarúrgangs frá verkstað skuli vera 95%. Í lok verks skal verktaki skila inn skýrslu sem inniheldur meðal annars upplýsingar um það hvernig úrgangsstjórnun var háttað á framkvæmdatíma, ásamt því að gera grein fyrir heildarmagni úrgangs samanborið við sett markmið.

Í BREEAM vottuðum verkefnum á vegum FSR skal verktaki flokka byggingarúrgang í eftirfarandi flokka: 

 • Málmar og brotajárn 
 • Timbur 
 • Plast 
 • Steinefni 
 • Bylgjupappa 
 • Spilliefni 
 • Rafhlöður 
 • Rafgeyma 
 • Gifsplötur 
 • Jarðvegsúrgang