2. maí

Nýtt skipurit FSR

 • Skipurit-FSR-2018
  Nýtt skipurit FSR tók gildi 1. maí 2018.

Þann 1. maí 2018 tók gildi nýtt skipurit FSR með tveimur nýjum fagsviðum og stoðþjónustu. 

Í nýju skipuriti FSR skiptist starfsemi FSR á fjögur svið. Tvö ný fagsvið sinna kjarnastarfsemi FSR, rekstrarsvið sinnir rekstrartengdum þáttum og stoðþjónusta sinnir upplýsingamálum og ýmsum stoð- og sérverkefnum tengt kjarnastarfsemi.

Meginverkefni sviða í nýja skipuritinu eru eftirfarandi: 

Fagsvið frumathugana og áætlunargerðar

Sviðsstjóri: Örn Baldursson 

 • Utanumhald verkefna á sviði frumathugana og áætlunargerðar
 • Húsnæðisöflun, leigusamningar og skilgreining stærðarviðmiða
 • Innleiðing og miðlun nýjunga tengt vinnuumhverfi
 • Innleiðing BIM og vistvænna áherslna í verkefnum FSR 

Fagsvið verklegra framkvæmda og skilamats

Sviðsstjóri: Ármann Óskar Sigurðsson 

 • Utanumhald verkefna á sviði verklegra framkvæmda og skilamats
 • Eftirfylgni leigusamninga (samningsvöktun)
 • Þróun og innleiðing viðmiða er stuðlað geta að heilbrigðri þróun verktakamarkaðar og aukinni samkeppni
 • Utanumhald og þróun kostnaðarbanka FSR í samvinnu við rekstrarsvið

Rekstrarsvið

Sviðsstjóri: Guðni Geir Jónsson 

 • Umsjón með fjármálum og rekstrarbókhaldi FSR
 • Verkbókhald og tengd þjónusta vegna verka í bókhalds- og greiðsluþjónustu hjá FSR
 • Aðstoð við gerð og uppfærslu verkkaupasamninga og greiðsluáætlana
 • Utanumhald og þróun kostnaðarbanka FSR í samvinnu við fagsvið

Stoðþjónusta

Stoðþjónusta heyrir beint undir forstjóra

 • Upplýsinga- og útgáfumál
 • Skráning ríkiseigna
 • Ýmis stoð- og sérverkefni tengd kjarnastarfsemi FSR