14. júní

Fasteignir í ríkiseigu

  • Borgartun-7
    Borgartún 7 þar sem Framkvæmdasýslan og fleiri ríkisstofnanir eru til húsa.

Helstu niðurstöðutölur úr eignaskrá ríkisins 2017 á vef FSR

Framkvæmdasýsla ríkisins, FSR, heldur utan um skráningu fasteigna í eigu ríkissjóðs samkvæmt 20. gr. laga um opinberar framkvæmdir. Þá veitir FSR þjónustu og upplýsingar til ráðuneyta, ríkisstofnana, sveitarfélaga og annarra aðila sem vinna að fasteignaumsýslu.

Helstu niðurstöðutölur úr eignaskrá ríkisins 2017 ásamt athugasemdum eru komnar á vef FSR og er að finna hér.