Heilsugæslan Hlíðum – Leiguhúsnæði óskast

21180 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði fyrir starfsemi Heilsugæslunnar Hlíðum. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Heilsugæslan Hlíðum er heilbrigðisstofnun með samfelldri og alhliða heilsu-gæsluþjónustu sem grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar, heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.

Húsrýmisþörf er áætluð um 1.300 fermetrar.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar í hinu rafræna útboðskerfi TendSign, þriðjudaginn, 24. mars 2020.

Tilboðum skal skila í gegnum hið rafræna kerfi TendSign: https://tendsign.is

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 21180 skulu sendar rafrænt í gegnum útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 26. apríl 2020 en svarfrestur er til og með 30. apríl 2020.

Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 5. maí 2020.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Leiðbeiningar varðandi útboðskerfið má nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.

Númer: 21180

Fyrirspurnarfrestur: 26.4.2020

Skilafrestur: 5.5.2020