Öflun húsnæðis

Embætti landlæknis - leiguhúsnæði

Ríkiskaup, fyrir hönd ríkissjóðs, óska eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir embætti landlæknis. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Embætti landlæknis er stjórnsýslu- og eftirlitsstofnun á sviði heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu sem ætlað er að stuðla að heilbrigði landsmanna með margvíslegum hætti. Embætti landlæknis þarf að vera staðsett á höfuðborgarasvæðinu og kostur að húsnæðið sé í nálægð við helstu samstarfsaðila. Gerð er krafa um gott aðgengi, þar með talið fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi. Húsrýmisþörf er áætluð um 1.480 fermetrar. Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla við afhendingu verða aðgengilegar á vefsíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, þriðjudaginn 9. apríl 2019.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður meðal annars tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20962 skulu sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 17. apríl 2019 en svarfrestur er til og með 26. apríl 2019.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00 þriðjudaginn 30. apríl 2019.

Merkja skal tilboðin: Nr. 20962– Embætti landlæknis - Leiguhúsnæði.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016, sbr. a-lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Númer:

Skilafrestur: 30.4.2019