Geðheilsuteymi HH austur - Leiguhúsnæði

Ríkiskaup, fyrir hönd ríkissjóðs, óska eftir að taka á leigu húsnæði fyrir Geðheilsuteymi HH austur. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 8 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða staðsetningu, gott aðgengi, þar með talið fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði. Geðheilsuteymi HH austur er þjónustustofnun fyrir almenning. Geðheilsuteymið er 2. stigs geðheilbrigðisþjónusta á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Lykilþættir í starfsemi teymisins eru að það sé þverfaglegt og í nærumhverfi notenda. Því skiptir staðsetning húsnæðisins, það er miðlægt í þjónustusvæði í nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Teymið sinnir íbúum í eftirfarandi póstnúmerum; 109 Breiðholt, 110 Árbær, 111 Breiðholt, 112 Grafarvogur, 113 Grafarholt og 116 Kjalarnes (ásamt Reykjavík dreifbýli). Seinna mun Mosfellsbær bætast við með 270 Mosfellsbær og 271 Mosfellsbær dreifbýli.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 422 fermetrar. Húsnæðið er þjónustuhúsnæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu. Æskilegast er að það sé á einni hæð.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is mánudaginn 5. nóvember 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður meðal annars tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni Geðheilsuteymi HH austur skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 15. nóvember 2018 en svarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00, fimmtudaginn 22. nóvember 2018.

Merkja skal tilboðin: Nr. 20864 – Geðheilsuteymi HH austur  Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016, sbr. a-lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu 
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis, það er lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Úttektarskýrsla á viðurkenndum myglumælingum frá óháðum aðila

Númer: 20864

Fyrirspurnarfrestur: 15.11.2018

Skilafrestur: 22.11.2018