Vegagerðin - Leiguhúsnæði

Ríkiskaup, fyrir hönd ríkissjóðs, óska eftir að taka á leigu húsnæði á höfuð­borgarsvæðinu fyrir skrifstofur og geymslur ásamt útisvæði fyrir Vegagerðina. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 20 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við helstu stofnbrautir.

Það skal vera gott aðgengi að húsnæðinu, þar með talið fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls 5.963 fermetrar. Húsrýmisþörf skrifstofuhúsnæðis er 3.541 fermetrar og geymsluþörf (þjónustu- og grófrými) er 2.428 fermetrar. Þá þarf að fylgja 9.000 fermetra útisvæði.

Heimilt er að bjóða fram staðsetningu á húsnæði, geymslum og útisvæði með eftirfarandi hætti:

  • Skrifstofuhúsnæði, geymslur og útisvæði á sama stað.
  • Skrifstofuhúsnæði sér og geymslur og útisvæði á sama stað.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  þriðjudaginn 30. október 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður meðal annars tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20857 skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 14. nóvember næstkomandi en svarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00, fimmtudaginn 22. nóvember 2018.

Merkja skal tilboðin: nr. 20857 – Vegagerðin – Leiguhúsnæði.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016, sbr. a- lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis, það er lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag

Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Auglýsing þessi var áður birt þann 7/8. júlí og 10/11. ágúst síðastliðinn en er nú birt á ný þar sem þær svæðistakmarkanir sem fram komu í fyrri auglýsingum voru taldar of þröngt skilgreindar meðal annars í ljósi þeirra breytinga á almenningssamgöngum sem vænta má á komandi árum.

Aðilar sem sendu inn gögn í kjölfar fyrri auglýsingar geta tilkynnt Ríkiskaupum um að fyrra leigutilboð gildi. Eins geta þeir lagt fram breytingar á tilboði, lagt fram ný gögn eða nýtt tilboð innan tímamarka auglýsingarinnar. Öll samskipti skulu merkt nr. 20857 – Vegagerðin – Leiguhúsnæði.

 

Númer: 20857

Fyrirspurnarfrestur: 14.11.2018

Skilafrestur: 22.11.2018