Vegagerðin - Leiguhúsnæði

Ríkiskaup, fyrir hönd ríkissjóðs, óska eftir að taka á leigu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur og geymslur ásamt útisvæði fyrir Vegagerðina. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 20 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um staðsetningu norðan Krísuvíkurvegar, sunnan/vestan Úlfarsár og vestan vegamóta Hringvegar við Norðlingavað á höfuðborgarsvæðinu.

Það skal vera gott aðgengi að húsnæðinu, þar með talið fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði. Húsnæðið skal vera í nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls 5.963 fermetrar. Húsrýmisþörf skrifstofuhúsnæðis er 3.541 fermetrar og geymsluþörf (þjónustu- og grófrými) er 2.428 fermetrar. Þá þarf að fylgja 9.000 fermetra útisvæði. 

Heimilt er að bjóða fram staðsetningu á húsnæði, geymslum og útisvæði með eftirfarandi hætti: 

  • Skrifstofuhúsnæði, geymslur og útisvæði á sama stað.
  • Skrifstofuhúsnæði sér og geymslur og útisvæði á sama stað.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, þriðjudaginn, 10. júlí 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður meðal annars tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20796 skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 21. ágúst en svarfrestur er til og með 24. ágúst 2018. 

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 miðvikudaginn 29. ágúst 2018.

Merkja skal tilboðin: 20796 – Vegagerðin – Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a-lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis, það er lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Númer: 20796

Fyrirspurnarfrestur: 21.08.2018

Skilafrestur: 29.8.2018