Tryggingastofnun ríkisins - Leiguhúsnæði

Ríkiskaup, fyrir hönd ríkissjóðs, óska eftir að taka á leigu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir Tryggingastofnun ríkisins. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott aðgengi, þar með talið fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði. Tryggingastofnun er þjónustustofnun fyrir almenning og því skiptir staðsetning stofnunar, það er nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.600 fermetrar. Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. Miða skal við að húsnæðið geti verið allt að þrjár hæðir.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, þriðjudaginn 30. janúar 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður meðal annars tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni númer 20703 skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 21. febrúar en svarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. 

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 1. mars 2018. 

Merkja skal tilboðin; nr. 20703 – Tryggingastofnun ríkisins - Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a-lið 1. mgr. 6a gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og bygginguLeiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis, það er lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Númer: 20703

Fyrirspurnarfrestur: 21.2.2018

Skilafrestur: 1.3.2018