Húsnæði óskast til leigu

Velferðarráðuneytið - númer 20392

Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir velferðarráðuneytið. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 

Gerð er krafa um góða staðsetningu, á miðborgarsvæði höfuðborgarinnar eða næsta nágrenni þess, einnig um gott aðgengi og næg bílastæði. Húsrýmisþörf velferðarráðuneytisins er áætluð um 2.250 fermetrar (brúttó) og er um hefðbundið skrifstofuhúsnæði að ræða. Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 26. júlí 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20392 skulu sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 16. ágúst 2016 en svarfrestur er til og með 19. ágúst 2016. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 23. ágúst 2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20392 – Leiga á húsnæði fyrir velferðarráðuneytið.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar um: 

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Önnur atriði eftir tegund verkefnis

Númer: 20392

Fyrirspurnarfrestur: 16.8.2016

Skilafrestur: 23.8.2016