Skatturinn og Skattrannsóknarstjóri auglýsa eftir leiguhúsnæði

Leitað að 9.800 þ. fermetra húsnæði miðsvæðis

 

Auglýsing

SKATTURINN OG SKATTRANNSÓKNARSTJÓRI (SRS) - LEIGUHÚSNÆÐI

21161 - Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu fyrir nýjar höfuðstöðvar Skattsins og SRS. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 30 ára, fullbúið til notkunar með föstum innréttingum og búnaði, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um sérhúsnæði á góðum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi, gangandi og næg bílastæði bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk. Einnig er gerð krafa um að húsnæðið liggi vel við almenningssamgöngum m.a. fyrirhugaða borgarlínu. Skilyrði er að húsnæðið verði tilbúið til notkunar eigi síðar en 18 mánuðum eftir undirritun leigusamnings.

Húsnæðisþörf Skattsins og Skattrannsóknarstjóra er áætluð um 9.800 fermetrar. Húsnæðið skal vera skrifstofu- og þjónustuhúsnæði sem miðast við þarfir Skattsins og SRS. Æskilegt er að húsnæðið sé ekki meira en 6 hæðir.

Tilboðsgjafar (leigusalar) mega setja fram í leigutilboði þann valkost að bjóða ríkinu að taka á leigu til viðbótar, við áætlaða 9.800 fermetra fyrir Skattinn og SRS, allt að 2.000 fermetra af hefðbundnu skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á sömu lóð og er þá miðað við að aðrir ríkisaðilar myndu nýta umrædda 2.000 fermetra fyrir sína starfsemi.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar í rafræna kerfinu TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/ miðvikudaginn 3. júní 2020.

Fyrirspurnir varðandi auglýsinguna (Skatturinn og SRS – Leiguhúsnæði) skulu sendar rafrænt í gegnum kerfið TendSign og verða svör birt þar.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. júní 2020 en svarfrestur er til og með 2. júlí 2020.

Leigutilboðum skal skila rafrænt í TendSign eigi síðar en kl. 12:00, fimmtudaginn 30. júlí 2020. Ekki verður tekið við tilboðum eftir að tilboðsfresti lýkur. Tilboðsgjafar eru því hvattir til að skila tilboðum tímanlega.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr. Framboðið húsnæði þarf að vera komið vel áleiðis í byggingarfasa til að geta komið til álita. Skipulag lóðar og ytri hönnun þarf jafnframt að liggja fyrir.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

 • Afhendingartíma húsnæðis
 • Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar auk upplýsinga um efnisval s.s. veggjagerða, gólfefna o.s.frv.
 • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
 • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
 • Húsgjöld
 • Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
 • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
 • Skal leigusali leggja fram úttektarskýrslu (ástandsskýrslu), frá óháðum aðila, í henni skal m.a. skoða sérstaklega hvort húsnæðið sé myglulaust. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.
 • Önnur gögn sem eru tilskilin til að uppfylla kröfur húslýsingar.

Nánar er fjallað um kröfur til tilboðsgjafa, um gagnaskil, leiguferli og matslíkan í köflum 3 til 6 í húslýsingu þessari.

Leigutaki hefur skipað valnefnd til að meta innsend tilboð. Við val á hagkvæmustu lausn notast valnefnd við fyrir fram skilgreint matslíkan þar sem búið er að skilgreina hvaða matsþættir eru lagðir til grundvallar og hámarks vægi hvers og eins liggur fyrir. Þessir matsþættir eru:

 • Leiguverð
 • Gæði
 • Staðsetning
 • Nýsköpun & umhverfismál

Hér er því verið að vega saman ofangreinda matsþætti og eru tilboðsgjafar hvattir til að bjóða mismunandi útfærslur í tilboðum sínum.

Leigutaki áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum.

Nánari upplýsingar um kröfur til leigusala, mat tilboða o.fl. koma fram í húslýsingu og fylgigögnum hennar.

Útboðsnúmer: 21161

Fyrirspurnarfrestur: 14.8.2020

Opnun tilboða: 31.8.2020