Aðkomuvegur að gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs, Kirkjubæjarklaustri

Vegagerðin og Framkvæmdasýsla ríkisins auglýsa:

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð 0,5 km langs vegar að fyrirhugaðri gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs við Kirkjubæjarklaustur, auk jarðvegsskipta fyrir bílaplan og afvötnun þess.

Helstu magntölur eru:

  • Skeringar 11.700 m3
  • Fyllingar 4.500 m3
  • Styrktarlag 6.000 m3
  • Burðarlag 200 m3
  • Frágangur fláa 7.000 m2
  • Lagnir 150 m

Verklok eru 15. ágúst 2020.

Útboðsgögn eru aðgengileg og verða afhent í rafræna útboðskerfinu TendSign frá og með mánudeginum 27. apríl 2020 og skal tilboðum skilað rafrænt í því útboðskerfi fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 12. maí 2020.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð.

Leiðbeiningar fyrir útboðsvefinn TendSign.

Vefslóðin er eftirfarandi:

http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/utbod/auglyst-utbod/adkomuvegur-ad-gestastofu-vatnajokulsthjodgards

Útboðsnúmer:

Opnun tilboða: 12.5.2020