Snjóflóðavarnir á Patreksfirði - Uppsetning snjósöfnunargrinda og vindkljúfa ofan upptakasvæða Urða og Klifs

Útboð nr. 20499

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vesturbyggðar óskar eftir tilboðum í verkið
„Snjóflóðavarnir á Patreksfirði, uppsetning snjósöfnunargrinda og vindkljúfa ofan upptakasvæða Urða og Klifs“.

Verkið er tvíþætt og felst annars vegar í að setja upp snjósöfnunargrindur úr stáli, (snow fences), og hins vegar að setja upp fimm vindkljúfa úr stáli og timbri á steypta undirstöðu ofan upptakasvæða Urða og Klifs, á Patreksfirði. Leyfilegt er að bjóða frávik frá steyptri undirstöðu vindkljúfa ef hönnuðir samþykkja lausn.

Uppsetningarverktaki fær efni til uppsetningar afhent á tilgreindu lagersvæði á Patreksfirði, sjá nánari lýsingu í útboðsgögnum.

Gert er ráð fyrir því að í fyrstu verði borað fyrir undirstöðum snjósöfnunargrindanna samhliða smíði þeirra. Áformað er að koma fyrir um 240 m af stálgrindum, en hæð þeirra er 3,0 m.

Tilgangur varnanna er að minnka snjósöfnun á upptakasvæðum annars vegar og draga úr hengjumyndun við upptakasvæðin hins vegar.

Helstu magntölur:

  • Snjósöfnunargrind (3,0 m) – 240 m
  • Vindkljúfur (3,0 m) – 5 stk

Lok framkvæmdatíma er 30. september 2017.

Kynningarfundur verður haldinn 16. mars 2017 kl. 11:00.

Fyrirspurnarfrestur er 21. mars 2017.

Svarfrestur er 24. mars 2017.

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með þriðjudeginum 7. mars 2017.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 28. mars 2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboðsnúmer: 20499

Opnun tilboða: 28.3.2017