Verkefnastjóri á sviði þróunar eigna og aðstöðu

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að öflugum og lausnamiðuðum verkefnastjóra með mikla greiningarhæfni á nýtt svið þróunar eigna og aðstöðu skv. nýju skipuriti sem tekur gildi 1. september nk.

Um Framkvæmdasýslu ríkisins:
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er að auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskunnnar, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.
Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar má finna á: www.fsr.is

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórnun framkvæmda- og leiguverkefna á stigi frumathugunar og frumhönnunar
• Vinnsla forathugana og frumáætlana sbr. verklagsregla um opinberar framkvæmdir
• Vinnsla þarfagreininga og notendaráðgjöf því tengt
• Vinnsla útboðsgagna og eftirfylgni vegna innkaupa á ráðgjöf
• Þátttaka í vinnslu forsagna og undirbúningi leiguverkefna
• Fjölbreytt ráðgjöf til viðskiptavina FSR um húsnæðis- og aðstöðumál
• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum innan FSR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni-, viðskipta- eða hagfræði. Meistarapróf er kostur
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun og fagleg þekking á aðferðafræði verkefnastjórnunar. Vottun sem verkefnastjóri er kostur.
• Reynsla af framkvæmdaverkefnum á undirbúnings- og þróunarstigi
• Rík greiningarhæfni og færni í að koma upplýsingum frá sér á skýran og skilmerkilegan hátt
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
• Lausnamiðað viðmót og góð hæfni í samskiptum og lausn ágreinings
• Framúrskarandi ritfærni, íslenskukunnátta og hæfni í miðlun efnis
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2020. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem í stuttu máli er gerð er grein fyrir hæfni umsækjenda
sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.