Aðstoðarverkefnisstjóri

Vegna aukinna verkefna leitar Framkvæmdasýsla ríkisins að drífandi og framsýnum liðsmönnum til að taka þátt í verkefnastjórnun framkvæmda og taka þátt í framþróun verklags og aðferðafræði í verklegum framkvæmdum á vegum hins opinbera. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt störf með miklum þróunarmöguleikum. Um fullt starf er að ræða og er starfsstöðin í Reykjavík.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskunnnar, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.

Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Þátttaka í verkefnastjórn framkvæmda
• Þátttaka í undirbúningi verkefna og rýni verkefna á hönnunar- og útboðsstigi
• Þátttaka í gerð samninga og kostnaðaráætlana og eftirfylgni þeirra
• Þátttaka í ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
• Þátttaka í umbótaverkefnum FSR er varða eflingu íslensks byggingamarkaðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni-, eða byggingafræði
• Reynsla af verkefnastjórnun á sviði verklegra framkvæmda er kostur
• Þekking á ÖHU-málum (öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum) er kostur
• Reynsla af hönnun er kostur
• Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar er kostur
• Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum
• Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Brennandi áhugi á eflingu íslensks byggingamarkaðar

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.