Laus störf hjá FSR

Verkefnastjóri upplýsinga- og kynningarmála

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að drífandi og framsýnum liðsmanni til að leiða upplýsinga- og kynningarmál stofnunarinnar.

Starfssvið

 • Umsjón með kynningarmálum FSR.
 • Vefstjórn.
 • Umsjón með fjölmiðlatengslum.
 • Umsjón með gerð kynningarefnis.
 • Ritstjórn ársskýrslu FSR.
 • Þátttaka í stefnumótun og umbótaverkefnum.
 • Umsjón með umbótaverkefnum sem lúta að miðlun upplýsinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af upplýsingamiðlun fyrirtækja eða stofnana er nauðsynleg.
 • Reynsla af vinnu hjá hinu opinbera er nauðsynleg.
 • Þekking af notkun vefumsjónarkerfa er nauðsynleg.
 • Frumkvæði, leiðtogahæfni, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum.
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskra fræða, nýr Landspítali, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.

Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2018.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Lind Sigurðardóttir (thora.sigurdardottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Laus störf hjá FSR eru einnig auglýst á Starfatorgi. 

Starfatorg