Verkefni

Númer Verkefni Staða
633 0118 Listaháskóli Íslands (LHÍ) - þarfagreining
633 0037 Nýtt leiguhúsnæði fyrir úrskurðarnefnd velferðarmála Verkefni lokið
602 0032 Menntaskólinn á Tröllaskaga - búnaðarkaup Í verklegri framkvæmd
633 0119 Lögreglustjórinn á Austurlandi - húsnæðismál lögregluvarðstofunnar á Seyðisfirði
509 0928 Dalvegur 18 - Endurbætur á húsnæði fyrir Útlendingastofnun
601 2000 Stjórnarráðsreitur - uppbygging Í frumathugun
633 0121 Dómstólasýsla - nýtt leiguhúsnæði Öflun húsnæðis
633 0120 Hafró - nýtt húsnæði fyrir stofnunina Öflun húsnæðis
608 0125 Vinnueftirlitið - nýtt húsnæði Verkefni lokið
633 0113 Sjúkratryggingar Íslands - húsnæðismál Öflun húsnæðis
606 1034 Bygging 831, Keflavíkurflugvelli - breytingar og ný þvottastöð fyrir flugvélar
606 1033 Bygging 130, Keflavíkurflugvelli - þakviðgerð
633 0123 Tryggingastofnun ríkisins TR - nýtt húsnæði fyrir stofnunina Öflun húsnæðis
633 1719 Ofanflóðavarnir Hnífsdal - Hádegissteinn í Bakkahyrnu
633 0125 Persónuvernd - nýtt húsnæði fyrir stofnunina Öflun húsnæðis
633 0126 Geislavarnir ríkisins - nýtt húsnæði fyrir stofnunina Öflun húsnæðis
602 0050 Framtíðaraðstaða til reiðkennslu á Hvanneyri - frumathugun Í frumathugun
500 1016 Alþingi Þórshamar - aðgengismál og endurgerð - 2. áfangi Í áætlunargerð
633 0127 Hegningarhúsið - frumathugun Verkefni lokið
508 2002 Heilbrigðisstofnun Vesturlands - öldrunarþjónusta í Stykkishólmi Verkefni lokið
633 1718 Ofanflóðavarnir Ísafirði - Kubbi Í verklegri framkvæmd
633 0250 Skúlagata 4 - húsnæði ráðuneyta - frumathugun Í frumathugun
633 0128 Húsnæðismál MAST og Fiskistofu á höfuðborgarsvæðinu Öflun húsnæðis
608 7030 Hjúkrunarheimili í Árborg Í áætlunargerð
633 2004 Hringbrautarverkefnið - Rannsóknarhús Í áætlunargerð
614 2122 Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs, Kirkjubæjarklaustri Í áætlunargerð
533 0701 LSH Fossvogi, útveggir og gluggar A-álmu, 2. áfangi Í verklegri framkvæmd
614 2131 Geysir, stíga- og pallagerð Í verklegri framkvæmd
614 2133 Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi Í frumathugun
633 0077 Varðveislu- og rannsóknasetur Þjóðminjasafns Íslands Öflun húsnæðis
533 0705 LSH Landakoti - L-álma, viðgerðir utanhúss Verkefni lokið
601 2021 Þingvellir, Hakið - stækkun gestastofu Í verklegri framkvæmd
633 1736 Urðarbotnar Neskaupstað - Varnargarður
633 2003 Hringbrautarverkefnið - Meðferðarkjarni Í áætlunargerð
633 1756 Ofanflóðavarnir Patreksfirði - Mýrar Í áætlunargerð
609 5014 Tollhúsið Tryggvagötu 19 - endurbætur Verkefni lokið
633 0097 Húsnæði fyrir hælisleitendur Öflun húsnæðis
600 1021 Alþingi - nýbygging skrifstofa á Alþingisreit Í áætlunargerð
602 0605 Þjóðleikhúsið - frumathugun búnaðar Í frumathugun
509 0925 Arnarhvoll - endurbætur innanhúss 2. áfangi Verkefni lokið
602 0098 Húsnæðimál mennta- og menningarmálaráðuneytis Í frumathugun
633 0099 Húsnæðismál lögreglustjórans á Suðurnesjum Öflun húsnæðis
633 1716 Snjóflóðavarnir í Ísafjarðarbæ, Þvergarður við Kubba Verkefni lokið
633 1717 Snjóflóðavarnir á Ísafirði, Gleiðarhjalli - Varnargarðar Í verklegri framkvæmd
609 1600 Lækur í Flóa - íbúðarhús Verkefni lokið
633 0086 Bandalag háskólamanna (BHM) - frumathugun Verkefni lokið
633 0087 Húsnæðismál - Lögreglustjóri Norðurlands vestra Öflun húsnæðis
608 7009 Hjúkrunarheimilið Hafnarfirði - Búnaðarkaup
633 0091 Húsnæðismál - Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Öflun húsnæðis
633 0092 Menntaskólinn við Reykjavík - 5. áfangi Í frumathugun
602 4311 Menntaskólinn við Hamrahlíð - listskreyting
602 0300 Þjóðarbókhlaða - loftræsing Verkefni lokið
614 2129 Gullfoss - Endurgerð stiga Í verklegri framkvæmd
633 0095 Húsnæðismál - Vegagerðin Í frumathugun
633 0096 Húsnæðismál ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu Í frumathugun
509 0924 Arnarhvoll - búnaður 3. hæð Verkefni lokið
609 5013 Hverfisgata 113-115, endurinnrétting 1. áfangi, 1. hæð A og B hluti Verkefni lokið
633 4106 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, húsnæðismál Verkefni lokið
633 1770 Snjóflóðavarnir á Ólafsfirði Verkefni lokið
633 1760 Snjóflóðavarnir í Bolungarvík Verkefni lokið
633 1758 Ofanflóðavarnir Patreksfirði - Stekkagil Í frumathugun
633 1757 Ofanflóðavarnir Tálknafirði - varnargarður Í áætlunargerð
633 1755 Ofanflóðavarnir Bíldudal - Milligil Í frumathugun
633 1754 Ofanflóðavarnir Patreksfirði - Urðir Í áætlunargerð
633 1753 Ofanflóðavarnir Patreksfirði, við Litladalsá Verkefni lokið
633 1752 Snjóflóðavarnir Patreksfirði, þvergarður við Klif Verkefni lokið
633 1751 Snjóflóðavarnir í Bíldudal Verkefni lokið
633 1741 Ofanflóðavarnir á Seyðisfirði, Þófar og Botnar
633 1737 Ofanflóðavarnir á Fáskrúðsfirði Verkefni lokið
633 1735 Nes- og Bakkagil, varnarmannvirki
633 1733 Ofanflóðavarnir Eskifirði - Bleiksá Verkefni lokið
633 1724 Snjóflóðavarnir Siglufirði, stoðvirki 3. áfangi Í verklegri framkvæmd
633 1723 Snjóflóðavarnir Siglufirði, stoðvirki 2. áfangi Verkefni lokið
633 0048 Sjávarútvegshúsið Skúlagötu 4 - Endurbætur 1. hæðar og þaks Verkefni lokið
609 5012 Heilsugæslan Seltjarnarnesi, endurbætur Verkefni lokið
609 0075 Þjónustumiðstöð fyrir fatlað fólk Öflun húsnæðis
608 9630 Heilsugæslan Mývatnssveit Verkefni lokið
608 6203 Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, 1. og 2. hæð - Suðurálma Verkefni lokið
602 1012 Þjóðskalasafn, hús 2 - endurbætur frárennslislagna Verkefni lokið
602 1011 Þjóðskjalasafn, hús 1 – endurbætur rishæðar Verkefni lokið
602 1005 Þjóðskjalasafn, hús 5, endurbætur Í áætlunargerð
602 0100 Náttúruminjasafn Íslands, leiguhúsnæði Öflun húsnæðis
602 0925 Háskólinn á Akureyri, 5. áfangi Verkefni lokið
602 0034 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Verkefni lokið
509 0923 Arnarhvoll, innanhússbreytingar, 1. áfangi, 3. hæð vesturhluti, auk lyftu og snyrtikjarna Verkefni lokið
533 0700 LSH Fossvogi, útveggir og gluggar A-álmu Verkefni lokið
509 0922 Arnarhvoll - endurnýjun húsnæðis, 1. áfangi Verkefni lokið
606 1030 Endurbætur á raflögnum í byggingum á Keflavíkurflugvelli
508 2000 Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi Verkefni lokið
614 2120 Snæfellsstofa, Vatnajökulsþjóðgarði Verkefni lokið
608 8201 Hjúkrunarheimili í Kópavogi - Boðaþingi 11-13 Í áætlunargerð
602 0923 Háskólinn á Akureyri, 4. áfangi Verkefni lokið
633 2000 Hringbrautarverkefnið Í áætlunargerð
602 7500 Menntaskólinn við Sund - Viðbygging Í verklegri framkvæmd
508 2001 Heilbrigðisstofnun Vesturlands - Stykkishólmi, áfangi 1B Verkefni lokið
601 2020 Þingvellir - Hakið Í verklegri framkvæmd
602 0604 Þjóðleikhúsið - viðbygging Framkvæmd lokið
633 2001 Hringbrautarverkefnið - Sjúkrahótel Í verklegri framkvæmd
633 0074 Samgöngustofa Verkefni lokið
607 8700 Hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð Framkvæmd lokið
606 0810 Fangelsi á Hólmsheiði Verkefni lokið
609 1900 Geysissvæðið í Haukadal Verkefni lokið
602 7000 Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur Verkefni lokið
602 1310 Hús íslenskra fræða Í áætlunargerð
602 7300 Fjölbrautaskóli Suðurlands - Stækkun verknámsaðstöðu Verkefni lokið
502 1900 Kvennaskólinn í Reykjavík, endurbætur Miðbæjarskólans Verkefni lokið
508 3505 Landspítali Grensásdeild - bílskýli og lóðarlögun Verkefni lokið