Fasteignir í ríkiseigu

Ríkissjóður er stærsti einstaki fasteignaeigandi í landinu. Samkvæmt 20. gr. laga um opinberar framkvæmdir heldur Framkvæmdasýslan utan um skráningu fasteigna í eigu ríkissjóðs. Til að tryggja að opinber skráning fasteigna í ríkiseigu sé sem réttust er fylgst með þinglýstum réttindum og færslu eigna í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Þegar misræmis verður vart eru færslur leiðréttar í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið, annaðhvort með þinglýsingu eða sambandi við sveitarfélög og/eða fasteignaskrá. Framkvæmdasýslan veitir þjónustu og upplýsingar til ráðuneyta, ríkisstofnana, sveitarfélaga og annarra aðila sem vinna að fasteignaumsýslu. 

Upphaflega var haldið utan um eignaskrá ríkisins í fjármálaráðuneytinu eða fram til 1995. Verkefnið var síðan tekið upp að nýju 2005 og vistað í Fasteignum ríkissjóðs en fært til Framkvæmdasýslunnar árið 2014. Frá því stofnunin tók við verkefninu hefur skráning ríkiseigna batnað mikið og upplýsingar um rekstraraðila þeirra orðið aðgengilegri. Með nýjum lögum um opinber fjármál munu fasteignir verða færðar í efnahagsreikning ríkissjóðs og gegnir upplýsingagjöf Framkvæmdasýslunnar lykilhlutverki í því sambandi. 

Hér að neðan eru samanteknar helstu niðurstöðutölur úr eignaskrá ríkisins 2017 ásamt athugasemdum.

Fasteignir miðað við eignarhluta (fjárhæðir í þús.)

Tegund eigna
 Fjöldi Flatarmál Fasteignamat Brunabótamat EndurstofnverðAfskrifað endurstofnverð
Hús og mannvirki
 997 909.683 138.680.899 235.153.823 254.914.657 202.168.126
Jarðir og eyðibýli
 452  5.364.995 11.608.572 13.417.846 9.764.476
Landréttindi 538  9.708.835   
Hlunnindi og ræktun
 92  209.179 258.334 301.960 208.434
Samtals 2.079  153.963.907 247.020.729 268.634.463 212.141.036

Fasteignir – heildarstærðir (fjárhæði í þús.)

Tegund eigna
 Fjöldi FlatarmálFasteignamat
 BrunabótamatEndurstofnverð
Afskrifað endurstofnverð
Hús og mannvirki
 997 988.857 149.828.947 257.827.621 278.948.361 221.593.393
Jarðir og eyðibýli
 452  5.386.775 11.613.145 13.423.883 9.767.323
Landréttindi 538  9.783.446   
Hlunnindi og ræktun
 92  244.007 292.384 337.367 239.359
 Samtals 2.079  165.243.175 269.733.150 292.709.611 231.600.075
Athugasemdir:

  • Nokkur fjöldi eigna er hlutaeignir, í flestum tilfellum er eignarhluti á móti sveitarfélögum.
  • Jarðir eru ekki metnar í samræmi við reglur um viðmiðun við markaðsverð fasteigna.           
  • Eitthvað af grunnskólabyggingum hafa ekki verið færðar enn á sveitarfélög.                        
  • Skráning stærðar á jörðum og lóðum er almennt ekki marktæk.   
  • Í fasteignaskránni er nokkuð breytilegt hvernig eignir og eignarhlutar eru felldir undir fastanúmer þeirra.                        
  • Samgöngumannvirki eru ekki metin í fasteignamati en engu að síður er eitthvað af landi undir þeim skráð fasteign á núlli.                        
  • Lóðir og landréttindi eru skráðar sem hluti hverrar færslu í lista yfir mannvirki og koma því ekki fram í lista yfir land.                        
  • Jörðum, ræktunar- og hlunnindasvæðum fylgir í mörgum tilfellum blandaður húsakostur sem þá er ekki skráður í lista yfir mannvirki.
  • Ríkissjóður á talsvert af landi sem gerðir hafa verið leigusamningar um og kemur ekki fram hér þar sem fasteignaréttindi á lóðum er breytilega skráð á leigutaka eftir innihaldi samnings.