Hlutverk FSR

Upphaf:

Framkvæmdasýsla ríkisins varð til með lögum í maí 2001 en átti sér forvera í framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins (nú Ríkiskaup).

Hlutverk:

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

Tilgangur:

Tilgangurinn með rekstri Framkvæmdasýslu ríkisins er að byggja upp á einum stað innan ríkisgeirans sérþekkingu á verklegum framkvæmdum þar sem mikilvægt er að ríkið sem verkkaupi búi yfir slíkri þekkingu. Framkvæmdasýsla ríkisins skal einnig hafa frumkvæði að verkefnum er lúta að samræmingu gagna, þróun á sviði verklegra framkvæmda og notkun á upplýsingatækni á sínu sviði. 

Staða:

Framkvæmdasýsla ríkisins er stofnun sem heyrir undir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Engin stjórn er yfir stofnuninni og er forstjóri hennar því ábyrgur gagnvart fjármála- og efnahagsráðherra. Framkvæmdasýslan fer með stjórn ákveðins hluta verklegra framkvæmda af hálfu ríkisins og veitir ráðuneytum og ríkisstofnunum ráðgjöf um byggingatæknileg málefni og undirbúning framkvæmda.

Lykilverk