Erlent samstarf

Framkvæmdasýsla ríkisins tekur þátt í ýmiskonar samstarfi, formlegu og óformlegu, við stofnanir og hagsmunasamtök bæði innanlands og erlendis. 

Norrænn byggingardagur - NBD

Ísland hefur um langt skeið tekið þátt í norrænu samstarfi um byggingarmál. Norræni byggingadagurinn (NBD) er þar mikilvægur vettvangur og er leiðandi afl á svið húsnæðis- og byggingarmála á Norðurlöndunum. Markmið samtakana er að halda ráðstefnur með fyrirlestrum, sýningum, skoðunarferður og annarri faglegri samveru. Samtökin voru stofnuð árið 1927 og hafa Norðurlöndin skipst á að halda daginn. Stjórn NBD er samansett af stjórnum NBD frá hverju landi. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Norræna byggingadagsins, 

www.nbd.is 

Norrænt samstarf um ríkisbyggingar - NKS

Nordisk Kontakt om Statsbygninger (NKS) eða norrænt samstarf um ríkisbyggingar, er formlegt samstarf FSR við systurstofnanir sínar á Norðurlöndunum. Annað hvert ár eru haldnir stórir fundir, en árið á móti hittast eingöngu forstjórar stofnananna. Á fundunum eru rædd málefni sem tengjast skipulagi, skráningu og rekstri eigna ríkisins, samvinnu milli ríkisins og einkaaðila, val á ráðgjöfum, samskipti við fjölmiðla, upplýsingalíkön mannvirkja, vistvænar vottanir ásamt öðrum tengdum málefnum.  

Norrænt samstarf um byggingar utanríkisþjónustu - NKU

Utanríkisráðuneytið ásamt FSR, er aðili að Nordisk Kontakt om Utrikesbyggeri (NKU) eða Norrænt samstarf um byggingar í utanríkisþjónustu. Samstarfið er vettvangur til að miðla reynslu og stuðla að samvinnu milli Norðurlandanna um húsnæðismál og opinberar framkvæmdir á vegum utanríkisráðuneytanna á erlendri grundu. Tengiliður FSR i þessu samstarfi er Bergljót S. Einarsdóttir

Nordic Built

Nordic Built er norrænt samvinnuverkefni, sem FSR tekur virkan þátt í. Markmið verkefnisins er að hvetja til og þróa samkeppnishæfar lausnir í vistvænni mannvirkjagerð ásamt því að vera leiðandi í nýsköpun, grænum hagvexti og velferð. Vistvæn mannvirkjagerð hefur verið að ryðja sér til rúms um allan heim, og er markmið Nordic Built að sameina byggingariðnaðinn og nýta þá sérþekkingu sem hann býr yfir til að mæta aukinni eftirspurn. Kjarni verkefnisins var ákvarðaður með sáttmála árið 2011, en verkefnið er fjármagnað af Norræna ráðherraráðinu ásamt Nordic Innovation. Þann 8. ágúst 2012 undirrituðu aðilar Nordic Built sáttmála í Kaupmannahöfn, þar sem aðilar skuldbinda sig til að fylgja meginreglum í starfi og standa að því að þróa samkeppnishæfar lausnir í sjálfbærri og vistvænni mannvirkjagerð. Tengiliður FSR í þessu samstarfi er Halldóra Vífilsdóttir, forstjóri.

US General Service Administration - Office for Real Properties (GSA)

Ófromlegt samstarf hefur verið á milli FSR og US General Service Administration (GSA). 

The Workplace Network

FSR er aðili að The Workplace Network (TWN) sem eru alþjóðleg samtök systurstofnana FSR/Ríkiseigna í 15 löndum þar sem viðfangssefnið er að skiptast á skoðunum um fasteignamál hjá hinu opinbera og tengdu efni. Samtökin halda árlega vinnustofur um málefni tengd opinberum vinnustöðum og er tækifæri til að virkja og efla tengslanet þeirra á milli og tekur FSR virkan þátt í þessu starfi.

Erlent samstarf á sviði verkefnastjórnunar

FSR hefur verið virkur þátttakendi í viðburðum Alþjóðasambands verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) og Samstarfs norrænna verkefnastjórnunarfélaga (Nordnet).