Innlent samstarf

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) tekur þátt í ýmiss konar samstarfi, formlegu og óformlegu, við stofnanir og hagsmunasamtök bæði innanlands og erlendis.

BIM – Upplýsingalíkön mannvirkja

BIM Ísland var stofnað í desember 2008 af hópi opinberra verkkaupa á Íslandi, þar sem FSR var í forsvari. Í janúar sama ár skrifaði Óskar Valdimarsson, þáverandi forstjóri FSR, undir alþjóðlega yfirlýsingu um áform um stuðning við BIM með opnum staðli. 

Markmið BIM Íslands hópsins er að styðja við innleiðingu BIM á Íslandi. Þar hefur  FSR lagt verulega af mörkum. Á árunum 2009–2011 starfaði Haraldur Ingvarsson sem framkvæmdastjóri BIM Ísland, en eftir það tók FSR við verkefninu. Í dag vinnur Guðni Guðnason sem BIM sérfræðingur hjá FSR. Haraldur Arnórsson er framkvæmdastjóri BIM Ísland og Ingibjörg Birna Kjartansdóttir er stjórnarformaður.

Endurmenntun Háskóla Íslands

Í lok árs 2013 skrifaði FSR undir samstarfssamning við Endurmenntun Háskóla Íslands, þar sem FSR setur á fót námskeið og/eða námskeiðslínu um BIM og hvernig aðferðafræðinni er beitt við hönnun, verklegar framkvæmdir og rekstur mannvirkja. 

Ásamt þessu mun FSR halda morgunfundi um BIM tengd málefni, þar sem þátttakendum gefst kostur á að taka þátt í umræðum. Aðgangur er ókeypis á morgunfundi.

Lagnafélag Íslands

FSR hefur um árabil verið aðili að Lagnafélagi Íslands (LAFÍ) en áherslur félagsins hafa verið upplýsingarit, ráðstefnur og fræðslufundir. 

Samtök opinberra verkkaupa

Samtök opinberra verkkaupa (SOV) voru stofnuð 2006 og var FSR var einn af stofnaðilum. Samtökin eru samstarfsvettvangur opinberra aðila á Íslandi sem stunda kaup á verkum og þjónustu þeim tengdum. Í samtökunum geta ríkisstofnanir og sveitarfélög átt aðild. Stofnaðilar SOV voru Framkvæmdasýsla ríkisins, Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar, Siglingastofnun og Vegagerðin. 

 Áhersluatriði og tilgangur Samtaka opinberra verkkaupa eru einkum eftirfarandi:

  • Vera samtök opinberra aðila á Íslandi sem stunda kaup á verkum og þjónustu þeim tengdum. 
  • Beita sér fyrir aukinni gæðavitund við mannvirkjagerð á Íslandi og innleiðingu gæðastjórnunar við verklegar framkvæmdir.
  • Leggja áherslu á öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál sem tengjast verklegum framkvæmdum. 
  • Vera leiðandi í samræmingu og þróun aðferða og gagna sem tengjast útboðum á verklegum framkvæmdum og þjónustu þeim tengdum. 
  • Taka þátt í innlendu og alþjóðlegu samstarfi er snýr að stöðlun, hagræðingu og þróun í mannvirkjagerð. 
  • Stuðla að ráðstefnum á sviði mannvirkjagerðar sem taka á gæðavitund, öryggi, heilbrigði, umhverfi og samræmingu útboðsgagna í verklegum framkvæmdum. 

 Staðlaráð Íslands

Staðlaráð Íslands og FSR hafa lengi átt samstarf, þar sem fyrrverandi forstjóri FSR, Óskar Valdimarsson, var fulltrúi opinberra framkvæmda og annaðist undirbúning að útgáfu og endurskoðun þeirra staðla sem tengjast framkvæmdum. Einn mikilvægasti staðallinn varðandi opinberar framkvæmdir er ÍST 30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir og tók 6. útgáfan gildi 8. janúar 2012.

Steinsteypufélag Íslands

FSR hefur verið í samstarfi við Steinsteypufélag Íslands þar sem FSR hefur verið með erindi á fundum félagsins. Árlega heldur félagið upp á Steinsteypudaginn ásamt því að veita Steinsteypuverðlaunin. 

Stjórnvísi

FSR er félagi í Stjórnvísi, félagi um framsækna stjórnun, en það hefur starfað að miðlun þekkingar og árangursríkra leiða í stjórnun. Mikil gróska er í starfseminni og er félagið stærsta stjórnunarfélagið á Íslandi, með virka félagsmenn og öflugt tengslanet. Starf faghópa er kjarninn í starfi Stjórnvísi, en innra starf FSR byggir einnig á sama grunni.

Verkefnastjórnunarfélag Íslands

Verkefnastjórnunarfélag Íslands (VSF) vinnur að þróun og eflingu verkefnastjórnunar á Íslandi. FSR tekur virkan þátt í starfsemi félagsins með þátttöku starfsmanna í ráðstefnum og í stjórn. Félagið er aðili að Alþjóðasambandi verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) og Samstarfshóp verkefnastjórnunarfélaga á Norðurlöndunum, Nordnet. 

Vistbyggðaráð

Framkvæmdasýslan er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir í byggingariðnaði. Mörg ríki heims hafa skuldbundið sig til að stuðla að sjálfbærri þróun, þar á meðal Ísland. FSR er aðili að Vistbyggðaráði og tók þátt í undirbúningi og stofnun þess í febrúar 2010. 

Vistbyggðaráð er vettvangur til að leiða umræðu um umhverfismál og sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð og skipulagi á Íslandi og vinna að því að skilgreina íslensk viðmið sem auðvelda hönnuðum og hagsmunaaðilum að þróa vistvænar áherslur í tengslum við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald mannvirkja.